0777 6444 07

LTE, 4G, 5G sự khác biệt là gì?

Trở lại khi 4G tham gia vào thị trường, cần phải có một tiêu chuẩn xác định tốc độ 4G thích hợp. Bằng cách đó, các công ty sẽ không chỉ tạo ra một dịch vụ 3G nhanh hơn một chút và cố gắng chuyển nó thành 4G.

Ban điều hành mạng di động, ITU-R (Liên minh điện báo quốc tế) đã đặt ra một số qui tắc cơ bản về tốc độ kết nối 4G. Tải xuống là 100MB/s khi đang di chuyển và 1GB/s khi ở chế độ tĩnh để được coi là 4G thật sự.

LTE đạt được đến tốc độ gần như 4G và ITU-R đã hạ thấp tiêu chuẩn cho ý nghĩa của 4G là nếu công ty chứng minh được giá cước của họ cao hơn đáng kể so với 3G và LTE đã làm được điều này được gọi là “4G LTE”.

 

Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt lịch