0777 6444 07

Nâng cấp laptop lên Windows 11 – những điều bạn cần biết

Sau khi cài đặt bản nâng cấp Windows 11, bạn sẽ có thể có 10 ngày để chọn quay lại sử dụng Windows 10 nếu muốn mà không lo bị mất các tệp và dữ liệu hiện có.

Để quay lại sử dụng Windows 10, hãy chọn Bắt đầu (Start)  > Cài đặt (Settings)  > Hệ thống (System) > Khôi phục  > Quay lại . Sau 10 ngày, bạn cần sao lưu dữ liệu của mình và tiến hành “cài đặt sạch” để chuyển về Windows 10.

Lưu ý:  Khi nâng cấp lên Win 11 mặc định sẽ là cho các tệp và dữ liệu để chuyển tiếp tới bản cài đặt mới. Tuy nhiên, khuyên bạn vẫn nên sao lưu tệp trước khi cài đặt phiên bản. Nếu bạn đã đồng bộ tệp với OneDrive, bạn có thể không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào để tạo một bản sao lưu.

Mẹo để giúp bạn sử dụng windows 11 , các tính năng mới như một chuyên gia. Bạn có thể xem tại đây

Đánh Giá Bài Viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đặt lịch