0777 6444 07

Tag Archives: Intel sẽ chính thức “chào tạm biệt” tiến trình 14nm mà thay vào đó là tiến trình 10nm.

Đặt lịch